DOANH THU DU LICH QUẢNG NINH BỨT PHÁ 23% SO VỚI CÙNG KỲ

DOANH THU DU LICH QUẢNG NINH BỨT PHÁ 23% SO VỚI CÙNG KỲ

Với những ưu đãi từ tự nhiên cũng như rất nhiều chính sách ưu đãi và đầu tư từ chính phủ, tỉnh Quảng Ninh vẫn luôn là tỉnh nằm trong nhóm những tỉnh có doanh thu từ du lịch lớn nhất cả nước. Theo báo cáo từ sở du lịch tỉnh Quảng Ninh trong nửa đầu năm 2017 tỉnh Quảng...