Biệt Thự Biển Hạ Long Loại A

Diện tích lô đất: 782,08m²  | Diện tích xây dựng: 459m² | Diện tích bể bơi: 75,5m²

Thông tin chung:01 Phòng khách ,05 Phòng ngủ ,05 Phòng tắm ,01 Phòng vệ sinh , 01 Phòng bếp , 01 Phòng ăn, 02 Bể bơi

Biệt Thự A- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự A- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

 

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại B

Diện tích lô đất: 630m² | Diện tích xây dựng: 358m² | Diện tích bể bơi: 40m²

Thông tin chung:01 Phòng khách,05 Phòng ngủ,05 Phòng tắm,02 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn, 01 Bể bơi

Biệt Thự B- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự B- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

 

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại C

Diện tích lô đất: 444m² | Diện tích xây dựng: 343,7m² 

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự C- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự C- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự C- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại D

Diện tích lô đất: 390m² | Diện tích xây dựng: 328,6m² 

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự D- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự D- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự D- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại E

Diện tích lô đất: 456,24 – 591,18m² | Diện tích xây dựng: 356m² 

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự E- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự E- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự E- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại F

Diện tích lô đất: 292,75m² – 426,96m2 | Diện tích xây dựng: 318m² 

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự F- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự F- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự F- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại G

Diện tích lô đất: 269,92m² – 305,4m2 | Diện tích xây dựng: 314m²

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự G- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự G- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự G- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại H

Diện tích lô đất: 282,12m² | Diện tích xây dựng: 334m²

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự H- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự H- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự H- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự Biển Hạ Long Loại K

Diện tích lô đất: 360,08m² | Diện tích xây dựng: 318m² 

Thông tin chung:01 Phòng khách,04 Phòng ngủ,04 Phòng tắm,01 Phòng vệ sinh,01 Phòng bếp,01 Phòng ăn

Biệt Thự K- Tầng 1 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự K- Tầng 2 – Premiver Village Hạ Long

Biệt Thự K- Tầng 3 – Premiver Village Hạ Long

Nguồn: http://bietthubienhalong.com.vn/